OudeMuizenissen
Heedendaagsch Taalgebruyk
HuurMuis

 

Kleptocratenlogica

 

Je zou het niet verwachten, maar bij de Nederlandse overheid zijn ze verzot op fictie. Fictief rendement, om specifieker te zijn. De benaming ‘fictief’ is trouwens alleen van toepassing waar het de portemonnee van de belastingbetaler betreft. Die wordt namelijk door de Belastingdienst aangeslagen voor een rendement dat nooit is behaald. Aan die aanslag als zodanig daarentegen is niets fictiefs. Als dat wel zo zou zijn, hoorde je mij niet klagen. Voor de goede orde: ik heb niets tegen belasting als zodanig. Maar net als ik niet wil worden veroordeeld voor misdrijven die ik niet begaan heb, betaal ik liever geen belasting over geld dat ik niet krijg.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de overheid iets doet wat niet mag. Immers: als je 100 euro rente vangt over je spaargeld en de Belastingdienst wil het driedubbele van je hebben, komen ze aan de hoofdsom, en dus aan je bezit. Dat heet confiscatie, wat een moeilijk woord is voor diefstal. Of een makkelijk woord, het is maar net hoe je ’t bekijkt.

Een advocaat-generaal van de Hoge Raad vond dit ook. Die dwarsligger is dus inmiddels door een meegaander type vervangen. Want dat is het voordeel als je als dief voor eigen rechter kunt spelen, en dat kún je als overheid. Mao zei het al: macht komt uit de loop van een geweer. Daarom is al vaker gesuggereerd Rijksoverheid voortaan tot Roverheid in te korten. Da’s beknopter en krachtiger en geeft de werkelijkheid beter weer.

 

Sukkel

Ter vergoelijking van dit graaigedrag wordt vaak het argument aangedragen dat je dat fictieve rendement best had kúnnen behalen, indien je maar slimmer was geweest. Aldus oud-minister Zalm, die toen het fictieve rendement nog 4 procent bedroeg, liet weten dat - ik citeer - elke ‘sukkel’ bij hem staatsobligaties met 6 procent rente kon kopen. Minister Zalm nam, als ik me wel herinner, kort daarop de wijk naar DSB Bank. En als ik me wederom niet vergis, ging die kort nadien op de fles. De wakkere toezichthouder had al snel elders emplooi gevonden. Ook ranzige vis wordt duur betaald.

Inmiddels is de reële marktrente op spaarrekeningen tot het absolute nulpunt gedaald. Hoewel … absoluut is relatief, want in sommige gevallen moet je zelfs bijpassen wanneer je je geld bij de bank wilt stallen. Het fictieve rendement daarentegen staat, afhankelijk van hoeveel spaargeld je als sukkel hebt, nog steeds op vrijwel dezelfde krankzinnige hoogte als voorheen.

 

Komeet

Je hebt natuurlijk naast spaarrekeningen en obligaties ook nog aandelen, en die deden het de afgelopen jaren prima. Dat is ook geen wonder, als je op je spaarcenten zwaar moet toeleggen. Als iedereen in de aandelen vlucht omdat je belasting moet betalen over rente die je nergens kunt krijgen, schieten de koersen vanzelf als een komeet omhoog.

Alleen kwam in die trend afgelopen jaar opeens hevig de klad. In de meest recente belastingaanslagen zien we daar vooralsnog weinig van terug. En stel dat je pakket aandelen bij verkoop maar een fractie van de huidige waarde op papier opbrengt. Krijg je dan alles wat je de jaren daarvoor te veel hebt betaald netjes mét fictieve rekenrente retour?

 

Pure hebzucht

Het is dus pure hebzucht dat de fiscus fictieve rendementen hanteert in plaats van reële. Om praktische redenen hoeft de Belastingdienst dat, zoals eerder gezegd, niet te laten. De overgebleven ambtenaren die niet van hun riante vertrekpremie gebruik hebben gemaakt, kunnen vanachter hun computer niet alleen precies zien hoeveel geld je hebt, maar ook hoeveel rente of dividend je daarover hebt getoucheerd.

Er is nog een principiëler argument waarom de hele fictieve-rendement-redenatie geen hout snijdt. Stel u bent bij een willekeurig bedrijf in een willekeurige functie in loondienst en u vangt daarvoor bruto 35.000 euro per jaar. Vervolgens ploft de beruchte blauwe envelop in de bus, en uit de inhoud blijkt dat u voor een jaarinkomen van 50.000 wordt aangeslagen. U dient een bezwaarschrift in en krijgt vervolgens te horen dat de Belastingdienst dat een redelijk inkomen vindt voor uw functie. Had u maar slimmer moeten zijn en voor een beter betalend bedrijf moeten werken, nietwaar?

 

Geldpers

Inmiddels staan de aandelenkoersen weer fors in het rood, nadat een slimmerik aan gene zijde van de grote plas het weer eens op zijn heupen had gekregen. De rente wil echter maar niet van de weeromstuit omhoog. Dat heeft diverse redenen. Niet de minste daarvan is dat centrale banken de geldpers overuren laten draaien. Zodoende houden ze de rente kunstmatig laag en de inflatie kunstmatig hoog.

Daardoor blijft van je spaargeld per saldo nóg minder over. Naast de één à anderhalf procent die de belasting jaarlijks inpikt, gaat van wat overblijft nog een procent of twee koopkracht af. Het resultaat: als je nu een bepaald bedrag wegzet, is de reële waarde daarvan over pakweg twintig jaar gehalveerd. Een geruststellend idee voor pensioenspaarders. Vooral als je, zoals ik, zelfstandige bent.

Aan de andere kant speelt de overheid nog steeds voor sinterklaas met de idiote hypotheekrenteaftrek. Terwijl ieder zinnig mens intussen wel doorheeft dat die alleen de huizenprijzen opdrijft. Leuk voor speculanten en babyboomers, die het toch al niet breed hadden. Minder leuk voor starters en voor iedereen die niet in loondienst werkt. Als die toch met hangen en wurgen een huis weten te komen, valt te voorspellen wat er gebeurt wanneer zich weer een huizencrisis aandient. Met name wanneer uitgerekend dan de rente weer stijgt.

 

Schunnig

Het hele belastingstelsel is zo rot als een mispel. In beschaafder tijden rouleerde dit systeem rond één simpel beginsel: wie arm is, betaalt weinig belasting, en wie rijk is veel. Momenteel lijkt het eerder andersom te zijn. In kringen waar een groot deel van het karige inkomen wordt besteed aan eerste levensbehoeften, komt zo’n schunnige btw-verhoging extra hard aan. Vrijwel elke afgestudeerde begint zijn of haar carrière met een enorme studieschuld. Aan de andere kant worden huisjesmelkers in alle soorten en maten in de watten gelegd. En als je maar rijk genoeg bent, kom je er zelfs mee weg als je helemaal geen belasting betaalt. Over de dividend- en winstbelastingstrapatsen wil ik het niet eens hebben. Het is niet de eerste leugen van Rutte geweest.

Met een stel idioten aan het roer is het in woelig water een kwestie van afwachten tot de boel op de klippen loopt. Tegen die tijd hoeven ze bij mij in elk geval niet meer aan te komen met de rekening. Mij hebben ze al lang voordien tot op het bot kaalgeplukt. Als bescheiden tegenprestatie kan de hele fiscus m’n rug op met z’n fictie. Als ik behoefte aan fictie heb, lees ik liever een goed boek dan een belastingaanslag.

 

 

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden overgenomen of gekopieerd, behoudens het citaatrecht. Bij citaten is bronvermelding verplicht. Vragen? Stuur een mailtje naar: info@oudemuis.nu
Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden overgenomen of gekopieerd, behoudens het citaatrecht. Bij citaten is bronvermelding verplicht. Vragen? Stuur een mailtje naar: info@oudemuis.nu